Afryka

Fakty

» Geograficzne

- Położenie: Afryka jest położona niemal symetrycznie po obu stronach równika, czyli na półkuli północnej i południowej. Przecina ją także południk zerowy, przy czym większa część kontynentu znajduje się na półkuli wschodniej. Rozciągłość równoleżnikowa kontynentu wynosi około 8 tys. kilometrów, południkowa około 7 tys.

- Powierzchnia: 30,3 mln km²

» Populacja

- Ilość ludności: ponad 700 mln

- Gęstość zaludnienia : 23 os./km²

» Klimat

- Strefa klimatyczna: Niemal w całej Afryce klimat jest ciepły lub gorący. Klimat w Afryce można podzielić na strefy: Strefa równikowa, Strefy podrównikowe, Strefy zwrotnikowe, Strefy podzwrotnikowe

- Temperatura: Średnia temperatura 25-28°C

- Opady: 50-3000 mm opadów

Afryka

Afryka jest drugim co do wielkości kontynentem na Ziemi. Jej położenie sytuuje ją po obu stronach równika. Od zachodu oblewana jest wodami Oceany Atlantyckiego, od wchodu Ocean Indyjski wraz z Morzem Czerwonym. Na północy Afrykę od Europy oddziela Morze Śródziemne. Powierzchnia tego kontynentu to blisko 30 mln km2. Najdalej na północ wysunięty jest Przylądek Biały, będący częścią Tunezji, na południe zaś Przylądek Igielny w RPA. Somalijski przylądek Hafun to najdalej wysunięta wschodnia część Afryki, a na zachodzie jest nim przylądek Almami w Senegalu.

Nazwa Afryka pochodzi od czasów króla Tytusa Pompejusza, który lud zamieszkujący jej tereny nazwał Afranami.

Afryka to bardzo zwarty teren o niezwykle ubogiej linii brzegowej. Na wschodzie jedyny afrykański półwysep Somalijski oraz jedna większa wyspa Madagaskar. Inne wyspy skupiające się w archipelagach są znacznie mniejsze. Największe zatoki afrykańskie (Gwinejska i Wielka Syrta) są szerokie i niezbyt głęboko wcięte.

Cały obszar Afryki wchodzi w skład prekambryjskiej platformy krystalicznej.

Kontynent jest typowo wyżynny o średniej wysokości 685 m.n.p.m. Największym wzniesieniem Afryki jest szczyt Kibo (5895 m.n.p.m) w masywie wulkanicznym Kilimandżaro. Najniższym punktem jest jeziorna depresja Assai (173m. p.p.m.)znajduje się w zapadlisku Afar w południowo – wschodniej części kontynentu. Około 40% powierzchni Afryki to obszary pustynne. W północnej części znajduje się największa pustynia świata – Sahara.

Klimat Afryki gorący kształtowany przez masy powietrza równikowego i zwrotnikowego. Symetryczne położenie tego kontynentu i brak górskich barier kształtuje cztery strefy klimatyczne. 51% obszaru Afryki to zlewiska Oceanu Atlantyckiego, 18% zlewiska Oceanu Indyjskiego a 31% stanowią obszary bezodpływowe. Najdłuższą rzeką jest Nil (6671 km), Kongo (4320 km), Niger (4160 km).

W starożytności Afryka była miejscem najstarszych i najlepiej rozwiniętych cywilizacji. Istniejący od około IV tysiąclecia p.n.e. Górny Egipt był jednym z głównych ośrodków kulturowych i gospodarczych świata antycznego.

W VII w. p.n.e Grecy rozpoczęli kolonizację liberyjskiej części Afryki. W II i I w p.n.e cala jej północna część znalazła się pod władaniem Cesarstwa Rzymskiego, dla którego była spichlerzem.

Komentarze

Copyright © WorldTramp.pl 2009-2012