You are here: Home > Góry, Poznaj Polskę > Bieszczady – region który musisz poznać

Bieszczady – region który musisz poznać

Bieszczady to góry niezwykłe. Jeszcze do niedawna kojarzono je z prawdziwą dziczą. Dziś cywilizacja dotarła i tam, ale wciąż warto się w Bieszczady wybrać, tym bardziej, że to region niezwykły pod względem geograficznym i historycznym. Współczesna historia Bieszczad, ta z połowy wieku XX, związana jest z tragizmem przesiedleńczym i krwawymi walkami z ukraińską partyzantką. W akcji Wisła w latach powojennych (II Wojna Światowa) większość rdzennych mieszkańców tamtejszych rejonów przesiedlono na terytorium Związku Radzieckiego.

Ci nieliczni, którzy zostali, starali się kultywować swoje tradycje, ale też z czasem wtopili się w społeczności tworzone przez nowych osadników napływających do Bieszczad z różnych regionów Polski. W Bieszczadach panuje duża różnorodność. Spotkamy tam ciekawych ludzi, a przede wszystkim możemy napawać się niesamowitym bogactwem tamtejszej przyrody, która mimo rozwoju tamtych terenów, nie straciła nic ze swojego uroku. W Bieszczadach nie spodziewajmy się górskich ekstremów, ale sam trekking może dostarczyć niesamowitych wrażeń i emocji.

Napisz komentarz

You must be logged in to post a comment.