You are here: Home > Góry, Poznaj Polskę > Tatry – turystyczne wyzwanie

Tatry – turystyczne wyzwanie

Co prawda w tatrzańskich miejscowościach można wypoczywać również nieaktywnie, spędzając czas w knajpkach, hotelach, jeżdżąc wynajętymi saniami po okolicach. Jednak góry te cenią przede wszystkim wytrawni górscy turyści i nic w tym dziwnego, bo tatry są najwyższym i najbardziej monumentalnym masywem górskim w Polsce. Są też najwyższą częścią Karpat Zachodnich – rozciągających się na obszarach kilku krajów. W ramach Tatr wyodrębnia się Tatry Zachodnie, Wysokie i Bielskie. Tatry Bielskie leżą na terytorium Słowacji, pozostałe – i na Słowacji i w Polsce.

Tatry, mimo iż wydają się stosunkowo jednolitą formacją, są znacznie zróżnicowane krajobrazowo, czego przykładem piękne jeziora górskie, nazywane stawami, z Doliną Pięciu Stawów Polskich – jedną z najpiękniejszych formacji górsko - wodnych w naszej części Europy. Najwyższym, po stronie polskiej, szczytem Tatr są znane wszystkim Rysy. Najwyższym szczytem całej formacji jest zaś Gerlach położony po stronie słowackiej. Każde z tych miejsc jest turystycznym wyzwaniem!

Napisz komentarz

You must be logged in to post a comment.